PROJEKTOVÉ PRÁCE

Zajistíme profesionální projektové dokumentace, 3D návrhy, vizualizace.

Pro bližší informace o těchto službách pokračujte dále.

Projektová dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentaci pro územní rozhodnutí

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro zadání stavby

Realizační dokumentace stavby a mnohé další

Očekávat můžete příznivou a zajímavou cenu, letité know-how z tohoto oboru a možnost shlédnout budoucí projektovou dokumentaci v podobě 3D vizualizace, která vám jistě mnohé napoví. Svěřte proto své prvopočáteční stavební dílo nám, expertům na stavební a realizační činnost.

Inženýring

Zpracování všech žádostí pro stavební úřad

Zajištění vodoprávního povolení a vyjádření všech vlastníků sítí 

Souhlasy sousedních majitelů pozemků s plánovanou výstavbou

Vyřešení nejasností v projektové dokumentaci či zařízení dalších povinností spojených s udělením stavebního povolení

Nadstandarní inženýring

Konzultace s projektanty a příslušnými úřady v případě jakýchkoliv změn při výstavbě

Hlídání plnění povinností uvedených v projektu

Nabídka služeb a osobní účasti v rámci dalších jednání (výběrové zakázky), pro která jste si od nás nechali zpracovat projektovou dokumentaci

3D návrhy a vizualizace

Sdělení vašich požadavků, dispozičního řešení objektu a jednotlivých místností, případně samotných prvků a doplňků v interiéru

Zpracování sdělených údajů a připravení 3D vizualizace

Možnost dalších úprav předloženého návrhu. Díky speciálním aplikacím je možné měnit uspořádání nábytku nebo velikosti celých místností, malby či barvy podlahových materiálů a všech důležitých částí tak, aby celkový koncept odpovídal vašim představám

Předání finálních 3D návrhů s možností zpracování projektové dokumentace

Naši profesionální grafici a designéři vám zabezpečí velice identický pohled na vámi plánované a požadované bydlení či komereční prostory. S pomocí moderních technologií budete moci nahlédnout do chystaného interiéru, který díky tomuto kroku můžete upravovat dle vlastní libosti